ธุรกิจสวัสดีตุ๊กตุ๊กทัวร์

รถตุ๊กตุ๊กถือว่าเป็นยานพาหนะที่คนกรุงเทพฯใช้บริการมาอย่างยาวนาน จนเป็นเอกลักษณ์ให้ใครที่มากรุงเทพฯ ต้องลองใช้บริการ ไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติ ทำให้รถตุ๊กตุ๊กมักจะอยู่ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันความต้องการใช้บริการของคนกรุงเทพฯกลับน้อยลง แต่ความต้องการใช้งานของนักท่องเที่ยวกลับสูงขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็น ทำให้ธุรกิจสวัสดีตุ๊กตุ๊กทัวร์ ต้องการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านช่องทางต่างๆของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

        1. ธุรกิจให้เช่ารถเพื่อ รับ-ส่ง ลูกค้าต่างชาติ ทั้งประเภททัวร์กลุ่ม ทัวร์ขนาดเล็ก หรือกรุ๊ปสัมมนา รองรับได้ถึง 200 คัน

sawasdeetuktuk

sawasdeetuktuk

         2.ธุรกิจทัวร์ขนาดเล็ก สวัสดีตุ๊กตุ๊ก ให้บริการแพคเกจเที่ยวแบบเต็มวัน และครึ่งวัน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยใช้รถตุ๊กตุ๊กเป็นรถโดยสารรับส่งถึงโรงแรม พร้อมไกด์ท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตถูกต้อง

sawasdeetuktuk

 

    3.ธุรกิจให้เช่ารถตุ๊กตุ๊กเพื่อจัดแสดงตามงาน Event งาน Exhibition ต่างๆ โดยรถที่มีมาตรฐานและสวยงาม เหมาะกับภาพกิจกรรม

 

 

 

ประวัติความเป็นมารถตุ๊กตุ๊ก

รถตุ๊กตุ๊ก หรือชื่อเรียกทางราชการว่า รถสามล้อเครื่อง เริ่มแรกเป็นการนำรถสามล้อเครื่อง กระบะบรรทุก จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาดัดแปลง เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกปี พ.ศ. 2503 เพื่อทดแทน รถสามล้อถีบ ซึ่งถูกห้ามวิ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ยุคแรก ๆ มีทั้งยี่ห้อ ฮอนด้า ไดฮัทสุ ฮีโน่ มาสด้า มิตซูบิชิ ปัจจุบันเหลือเพียง ไดฮัทสุ มาสด้า มิตซูบิชิ

ทุกวันนี้ประเทศไทยได้ผลิตและส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศด้วย ในนาม “TUK-TUK” สามล้อตุ๊กตุ๊ก มีบริการทั่วไปทุกจังหวัด ซึ่งบางท้องที่จะมีลักษณะเฉพาะพิเศษ อย่างเช่นรถตุ๊ก ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหน้ารถขนาดใหญ่กว่าทั่วไปจะเรียกกันว่า “รถตุ๊กตุ๊ก หน้ากบ”

Gallery

Bangkok Tuk Tuk Tour

Top 10 Bangkok Michelin Bib Gourmand Guide 2019

Thai food is recognized for its exotic offerings and out-of-the-world taste. A majority of the tourists from all across the world to indulge in the ever-so-tantalizing Bangkok Street Food, and it has amassed popularity among the international tourists. The Bangkok Street Food is known for its spicy taste, erratic combinations, smokiness, and cultural aspect.
The inauguration of Bangkok Michelin Bib Gourmand Guide has won the hearts and approval of the tourists, and they are continuously making plans on visiting the food street to relish themselves to the most delightful and delicious meals that they could find in Bangkok Street Food. The Bangkok Michelin Bib Gourmand  Guide 2019 covers all the must-visit that you should visit during your stay in Bangkok.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

1. สุกี้มาเวอริก ( Suki Maverick )When visiting Bangkok, you wouldn’t expect Japanese food being served to you in the streets recommended by Michelin Bib Gourmand Guide. Suki Maverick has gained popularity for its sukiyaki beef with fried glass noodles served with a sauce made from eggs. Alternatively, you can also ask for chicken, pork, or seafood as a substitute for beef.
The chefs pride themselves on marinating the beef to perfection, and the succulent taste of the meat would keep the visitors coming back for more. The taste of Suki Maverick is juicy enhanced with a smoky flavor. The woon sen noodles served along with the meat has the right amount of consistence to appease your taste buds. The dipping sauce served alongside makes an absolute delight, which adds a hint of richness to the meal.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

2. สุกี้เอลวิส ( Elvis Suki )
If you couldn’t get enough of Suki Maverick, we urge you to visit Elvis Suki, and indulge in its sukiyaki beef to satiate your appetite. The eatery is located in Michelin, and it prides itself on using a similar recipe for the last 30 years to surprise its guests. We urge you to order the suki with the special chef soup, and it would tantalize your taste buds to no ends.
The shophouse in Michelin Bib Gourmand Guide features a fruit smoothie bar, where you can order fresh and delectable smoothies if you are not in a mood for something heavy. The woon sen noodles served along with suki has the right amount of spices to it, and you can add sauces to improve the taste of the dish.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

3. คั่วไก่สวนมะลิ (Kua Kai Suan mali)
If you are looking for a Bangkok Street Food that offers stir-fried chicken noodles to its guests, we would recommend you to visit Kua Kai Suan Mali. The chicken is marinated and cooked to perfection, and it is soft enough to surprise your taste buds. The noodles are a wonderful combination of crispy and soft, and it is definitely the favorite and most recommended meals by the natives of Bangkok.

Bangkok Tuk Tuk Tour

The chefs pride themselves on using white pepper, soya sauce, and sugar to enhance the flavor of the noodles. You can also ask for oyster sauce to the meal, or you can ask for an egg to add variety to the dish. You can also add a combination of sauces for improving the taste and texture of the meal.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

4. ผัดไทยไฟทะลุ (Phad Thai Fai Ta lu)
The famous shop-house in the Michelin Bangkok Street Food is widely acknowledged for offering the smokiest pad Thai in Bangkok. The place is a quintessence for flavor, combinations, smokiness, ambiance, and much more, which makes it one of the top spotted places in the Michelin Bib Gourmand Guide. The pad Thai is prepared in a wok, and the chef uses intense and real flames to add a rich layer of smokiness and flavor to the meal.

Bangkok Tuk Tuk Tour

The recipe used for preparing pad Thai is legendary—the chefs use GMO-free ingredients and quality protein for adding a health value to the meal. The Berkshire pork is definitely the most sought out meal in the menu, and it is known for its rich and savory goodness.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

5. ก๋วยจั๊บมิสเตอร์โจ (Guay Jab Mr. Joe)
We introduce Guay Jab Mr. Joe as one of the famous shop-houses in the Michelin Bib Gourmand Guide, Bangkok Street Food, which is applauded for its rice noodle rolls. The place specializes in offering a variety of Thai Chinese soup dish of rice noodle rolls. The meal is known for its porky peppery broth, and it is further enhanced by pork organs and crispy pork belly.
The pork provided with the meal is crispy and it is filled with a delectable layer of soft pork and sauces. You can also ask for rice noodle soup (guay jub) or pepper broth for adding variety to the meal. The place is open from morning and it runs open until late afternoon.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

6. โจ๊กปรินซ์ (Jok Prince)
If you are looking for exclusive places for Bangkok Street Food experience to satiate your appetite then, it cannot get any better than visiting the Jok Prince eatery. The place has earned recognition for its delectable porridge, mouth-watering congee, and you can also find simple rice soup here that is served with pork.
We believe that congee makes the ultimate comfort food in the Asian community, and you will find the shop-house at the famous Michelin Bib Gourmand Guide. The rice porridge is served with raw egg, century egg or, minced pork balls to tantalize your taste buds.


7. ก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรือง (Guay Tiew Rung Ruang)
Guay Tiew Rung Ruang makes a central spot in Bangkok Michelin Bib Gourmand Guide, and it provides it visitors with clear minced pork soup and tom yum broth. Each bowl is further garnished with homemade fish balls, and it has an excellent fish flavor and extraordinary texture.

 

8. สว่าง บะหมี่ก้ามปู (สี่พระยา) (Sawang Crab Claw Noodle, Si Phaya)

Sawang Crab Claw Noodle offers you the noodle dish that difference from others Bangkok Street Food stalls. Here you will find Bamee or Egg Noodles topped with giant crab claw and crab meat. We recommended you to order dry noodle with hot broth as side dish which let you enjoy the real taste of egg noodle with fresh crab claws.

Besides Michelin Bib Gourmand, this Bangkok Street Food stall also received reward from Shell Shuan Shim Award, the famous Thai food hallmark. This also guarantees that you will not be disappointed stop by this place.

 

9. ตั้งซุยเฮงโภชนา ก๋วยเตี๋ยวเป็ด (Tang Sui Heng Phochana, Roasted Duck with Egg Noodles)

In Thailand you can find various style of noodles, we recommend you not to miss this place. Tang Sui Heng Phochana offers you egg noodle served with choices of stewed goose or duck in a clay pot. With this hot clay pot will keep the dish warms until you finish the meal. Our favourite dish is stewed goose leg in clay pot, eat with spicy sour sauce.   

 

10. โกอ่าง ข้าวมันไก่ประตูน้ำ (Go Ang Kao Mun Kai Pratunam, Hainanese Chicken Rice)

Go Ang has serves Thai style Hainanese Chicken Rice. This place located 5 minutes walk from Platinum Shopping mall in Petchburi road. The secret that made this place popular over 50 years also brought Michelin Bib Gourmand to this place is humble touch of chicken and aroma rice are the perfect combinations we’d tell you not to miss. You can enrich the meal with side soup from chicken broth and dip your chicken with black soy sauce.

 

The Michelin Bib Gourmand is applauded for its larger-than-life ambiance; however, the place is always jammed with traffic and people, which would make it a hassle to take a car to visit this place. For all foodies who want to experience the Michelin Bib Gourmand of Bangkok, we urge you to let us take you to local-selected Michelin Bib Gourmand places with our packages also get to know Bangkok with very insightful guide, so we could take you through the Bangkok Michelin Bib Gourmand Guide without any problems. You can find out more information about Sawasdee Michelin Food Tour here. 

Bangkok Street Food Guide

If you are travelling to Thailand for your vacation then, we urge you to indulge in the Bangkok Street Food. The Bangkok Street Foods provide an array of delicious, traditional, cultural, and affordable meals. If you want to experience the lifestyle and culture of Bangkok, you can always start with visiting the Bangkok Street Food. While the names of the eateries, appetizers, main entrees, and desserts may sound daunting to some people—they are nonetheless delicious, scrumptious, succulent, and it would make you coming back for more. We have prepared a list of best Bangkok Street Food, where you can visit to experience the delicacies of Bangkok and traditional sweets and drinks of Bangkok.


We believe that street food is certainly the quintessence of visiting Bangkok. You can visit the Chinatown in Bangkok, and you will find a number of food stalls serving exotic and native meals to the tourists and visitors of the city. You will come across a number of street vendors serving the guests. The places and stalls are open around the clock, and you would be served freshly cooked meals each time you visit a stall.


The Bangkok street food comes in several semblances—it might be served by a humble vendor running a cart on the verge of the road or, it could be a traditional shophouse, speaking praises of the Bangkok heritage and culture. We have prepared a compelling list of compelling Bangkok Street Food, and you should definitely visit when visiting Bangkok:

 • ตี๋เย็นตาโฟ (Tee Yentafo)
  You will come across a variety of noodle dishes when visiting Bangkok and Yen Ta Fo makes an excellent and pink noodle dish in Bangkok. Its popularity is right on par with the boat noodles, and it is famous amongst the connoisseurs of exotic food. You can eat the Yen Ta Fo in combination with a variety of rice noodles, we would recommend opting for sen yai, the wide-rice noodles to supplement the taste and offerings of the meal.
  One of the most interesting things about indulging in a bowl of Yen Ta Fo includes that it allows the devourer to select from an array of toppings to improve the taste of the meal. It may include fish balls, chunks of water morning glory and pork, fried tofu and squid, crispy chips that you may add to this dish. Also, you can choose from fermented fish sauce, soybean paste, pepper, vinegar, chillies, and other sauces to improve the flavor of the meal according to your likings.

Open Hours: Everyday, 17.30-01.00

 

Sawasdee Tuk Tuk - Bangkok Tuk Tuk tour

 • กะทะร้อนเยาวราช (Porn Lamai hot sizzling plate)
  When visiting Bangkok, you shouldn’t miss out on visiting Porn Lamai, a famous Bangkok Street Food vendor. You are offered with a hot sizzling plate, where the server pours thick gravy over stir-fried egg to provide you with an exotic and freshly-cooked meal. The meal has a fancy ring to it and it tastes scrumptious. Visiting Porn Lamai would make an excellent touring experience for you, and its atmosphere keeps you wondering the cultural and historical background of this place. You should definitely try Porn Lamai, when visiting Chinatown, Bangkok.
  Porn Lamai has earned recognition for its Hoi Tod, which is a composition of soya beans, mussels, and omelet served on a cast iron plate. Also, you should also try Radna, which is a mouth-watering combination of vegetables, chicken, squid, and prawns serves on the iron dish. When the server will bring the meal to your table, it would pour hot and sizzling gravy on the meaty combination to tantalize your senses. We would also recommend you to try Kyua Taew Kua Krob, which is a combination of stir fried crispy noodles and stir fried taro snacks when visiting this eatery in Bangkok.
  This famous Bangkok Street Food stall was highly popularized by international tourists after Gordon Ramsay paid a dedicated visit to it. You will find dishes that include gravy noodles cooked on a volcanic hotplate (rad na phu khao fai), stir-fried fish snacks (taro kua), crispy stir-fried fish snacks (taro kua kee mao).

Open Hours: Closed Monday, Tuesday-Saturday 18.00-02.00

 

Sawasdee Tuk Tuk - Bangkok Tuk Tuk tour

 • เซงซิมอี้ (Cheng Sim Ei)
  Cheng Sim Ei is one of the popular restaurants in Bangkok. It is located all over the downtown area of Bangkok. The eatery is celebrated for its authentic taste, captivating ambiance, amicable staff, and its most famous Thai dessert, known as Cheng Sim Ei, which serves with Barley, Red bean, Fava bean, Coconut jelly, Jujube, Ginkgo, Lotus root, Round flour in Longan syrup and topped with ice shaved.

Open Hours: depends on branch, normally open everyday from 11.00-24.00

 • มนต์นมสด (Mont Nomsod)
  Last but, not the least—we urge you to visit Mont Nomsod where you would a number of authentic Thai baked goods and beverages.  This shop-house offers few of the best sweet meals, and it holds a rich history over 50 years ago. Mont Nom Sod has become a famous place where the visitors can rejoice themselves to warm bread and fresh milk to satiate their cravings also well known for bread and milk menu due to their unique recipe, especially for their signature menu “Steamed bread dip with egg or pandan custard” drink with fresh milk which you will eat out house and home.

Open Hours: everyday, 14.00-23.00

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

 • ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ (Chicken Stir Fried with Rice Noodles, Kuai Tiew Kua Kai)
  Chicken Stir Fried with Rice Noodles is a terrific fridge and pantry forage meal, made with your choice of dried noodles, a simple original tasty stir-fry sauce and whatever veggies you can scrape together. This is loaded with self-grow organic veggies and light on the noodles served in stylish presentation.

 

Sawasdee Tuk Tuk - Bangkok Tuk Tuk Tour

 • อาหารทะเล (Seafood Restaurant)
  If you are a seafood enthusiast then, you will find few of the best and sizzling seafood meals at Chinatown, Bangkok. This place offers you handpicked restaurants where you will find scrumptious and appetizing fish, prawns, shrimps, and crabs along with a plethora of seafood. We will take you to the best seafood restaurant in Chinatown for introducing you to authentic seafood that you can find in Bangkok.

 

Sawasdee Tuk Tuk - Bangkok Tuk Tuk Tour

 • กระเพาะปลาน้ำแดง (Braised Fish Maw in Red Gravy, Kra Pro Pla Nam Daeng)
  Braised fish maw is a Chinese medical herb, believing that it is source of collagen and has effectiveness in aging fighting. The texture of Braised Fish Maw looks like sponge or Pork skin which absorbs broth or red gravy perfectly. Braised Fish Maw in Red Gravy contains dried braised fish maw, dried mushroom, fresh bamboo shoot and quail eggs served in hot thick red gravy.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

 • เล็กก๋วยจั๊บ, (Chinese Rolled Noodle with Soup, Lek Guay Jub)
  Guay Jub Lek serves Chinese rolled noodle soup. The soup is famous for tantalizing taste buds. Also revitalizing sense you should try during your trip at Chinatown, Bangkok.

Open Hours: Closed Monday, Tuesday-Saturday 18.00-24.00

 

The Bangkok Street Foods are commonly located in the alleys. It wouldn’t be suitable for you to take a car to visit these places. Due the popularity of these places, the streets are always jammed with traffic. We would recommend you to take a Tuk Tuk to enter the food alleys. Also with local guide will help you suggest how to eat Thai food. Get excited about your Bangkok Trip? find out the Bangkok Tuk Tuk Tour that suits to your interest and never miss our recommended Bangkok Street Food too!

  

The world is full of temples even Thailand has almost 4,000 temples but the Wat  Phra Kaew is the most beautiful temple among all. Temple of the Emerald Buddha or Wat Phra Kaew is the most important and sacred place located in Thailand.

 

The temple is in Phra Nakhon District, the historical center of Bangkok. Buddha image is carved by using green jadeite in the temple. The history behind Wat Phra Kaew is is constructed in the reign of King Rama 1 when the capital of Thailand moved from Thonburi to Bangkok and the king order to construct a new palace. The construction of the temple started in 1782. In this process, King Rama 1 founded the new dynasty called Chakri dynasty. After two years that in 1784 the temple is constructed successfully. The total area of the palace is 200,000 square meters.

Bangkok Tuk Tuk Tour

Temple of the Emerald Buddha is comprised of different elements and structures, surrounded by a perimeter wall. The main building of this temple is known as Phra Ubosot where you will find the emerald Buddha statue. Buddha image is carved by using green jadeite in the temple.  The biggest palace is divided into three courts i.e. the inner court, the middle court, and the outer court. In its outer court, the emerald Buddha resides. The temple is decorated with paintings, carvings, and pagodas. The temple view looks so pleasing to eyes. It is made with care that even the tiny details are kept in mind while constructing this historic temple.

 

Visitors have to spend a full day in exploring this temple and its every detailed work. The main building where the Buddha is a rectangular shape with a variety of golden embellishments. You will also find three constructions there that are smaller, one is the library, other is the Royal Pantheon a temple, and the last one is a golden stupa. These three constructions are very close to each other. These can be referred to the Buddhist philosophy about reincarnation and cosmos. The height of Emerald Buddha is two feet high, seated in the temple with one leg resting on the other leg. Buddha robe is change three times a year according to seasons like summer, winter and rainy. The Thai king does this costume changing ceremony.

 

Thai people believe in worshipping the sacred Buddha because in their view he will bring good luck to them. The inner walls of the temple are embellished with murals and the motifs represent the beliefs of Buddhist and Hindus. Its stunning architecture and various buildings made the visitors hang around the temple for many hours. Its magical atmosphere let the people forget everything around them. In simple words, you can say that this is the place of charm. So, how one can miss visiting the beautifully designed temple with its wonderful architecture.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

 

Bangkok Tuk Tuk Tour are amazing if you are deciding to visit historical places in Thailand and highly recommended. It is three wheels, Thailand style of a motorized rickshaw. It is an open-air vehicle with the seating capacity of two to three people inside. Tuk Tuk can be easily available at all tourist places and are a center of attraction.

 

These Bangkok Tuk Tuk Tour will give a wonderful and fun experience of Bangkok streets, markets, temples, and everything. Tuk Tuk beautifully colored body and amazing painting attract tourist towards it. With our Sawasdee Bangkok,  Bangkok Tuk Tuk Tour, one can enjoy the beauty of the beautiful city without standing in a traffic jam. Through Tuk Tuk you will enjoy the hustle and bustle of the city too.  

 

The Temple of the Emerald Buddha, Wat Phra Kaew

🕒 Opening Hours: 8.30 – 13.30 Everyday

💵 Entrance Fee: 500 THB/Person includes entry to Vimanmek Palace, Abhisek Dusit Throne Hall and The Queen Sirikit Museum of Textiles.

👗 Attire: No sleeveless shirts, No vests, No short top, No see through tops, No short hot pants or short pants, No torn pants, No tight Pants, No bike Pants, No mini skirts. Rental clothes provided at entrance.

 

The Giant Swing or Sao Chingcha is a red arch, a religious structure in Phra Nakhon, Bangkok, Thailand. It is located in front of the famous and oldest temple of Wat Suthat. It was used in Brahman ceremony. This ceremony is also known as Triyampavai-Tripavaiin in which participants swing to get a bag of gold that is suspended at a 15m-high bamboo pole. It is one of the most attracted sites for tourists. King Rama 1 constructed the Giant Swing in 1784. However, this swing ceremony was discontinued in the reign of Rama II due to the structural damage by lighting. The Giant Swing’s two towering red pillars are standing at 21.15 meters between Bangkok City Hall and Wat Suthat. The original Giant Swing went under many renovations and was replaced in 2004 crafted with golden teak. Numerous parties of civil engineers to the Forestry Department to Brahmin priests were involved in the new construction of swing. The construction of new swing involved complex processing of paint coating and undercoating by artisans masters and hand-carving technique. Many historical spots surround this historical swing. There are many historical buildings and spots around the Giant Swing or Sao Chingcha, Wat Suthat, Devasthan and LanKonMueng are one of them.

Wat Suthat

Wat Suthat is one of the impressive and oldest temples of Bangkok impressively famous because of Giant Swing. This famous temple is the foremost destination of the tourists after visiting the Grand Palace and Wat Phra Kaew. It was built by King Rama I and was completed in the reign of King Rama III. Along the outer walls, there are 156 Buddha images in the cloistered courtyard, which is surrounding the main chapel. The four entry gates are hand-carved with intricate details. The western painting technique is used in detailing Buddha’s previous 24 incarnations on the wall, which is inside the main chapel. Tourists are attracted to this building because of its marvelous architecture. Therefore, if you are a lover of architecture then you probably do not want to miss this piece of art.

🕒 Opening Hours: 8.30 – 21.00 Everyday

💵 Entrance Fee: Foreigner 20 THB/Person

👗 Attire: Please dress modestly.

Devasathan

One of the most important religious and ancient place for Brahmin-Hindu in Thailand is devasthan shrine near Wat Suthat in front of Giant Swing. It was built in the King Rama I’s reign in 1784. Tourists should not miss this place in order to see three important sanctuaries in one place. Shiva sanctuary, Narayana sanctuary, and Ganesha sanctuary are three important sanctuaries of Devasathan Shrine.

LanKonMueng

LanKonMueng is located in front of the Bangkok Metropolitan Authority Building at the heart of the quarter. This place is sometimes used for holding celebrations and parking lot underneath. Do not miss this place and walk by it if you are coming to Giant Swing.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

Tuk Tuk Ride

A Tuk Tuk is essentially a rickshaw having a small engine fitted in. There are so many traveling cars like BTS, MRT, and other colorful cars are available but the Bangkok Tuk Tuk Tour is more of an experience rather than traveling on another transport. A Bangkok Tuk Tuk Tour is ideal for short trips. Sometimes, a Tuk Tuk ride is cheaper than the cab traveling toward the same destination. If you are a tourist then do not miss this ride and avail the experience of Bangkok Tuk Tuk Tour with Bangkok old town’s atmosphere with original Thai vehicle.

Yaowarat Road is in Samphanthawong district, is the head route to the Bangkok China town. China town in Bangkok is the best as Bangkok street food tour. Here you can walking and roaming because of its narrow roads, charming shop-houses, and activities that are going around the street. So for all the tourists China town is a must place to visit to make your trip memorable.

History:

China town is included in the oldest city in Bangkok. This happens due to Chinese settlement on Chao Phraya River after the king Rama 1 moved the capital from Thonburi to Rattanakosin. By this route, Chinese and Siamese do the trading. In1891, the King Rama V give the order to construct the road named Yaowarat road. Along with Yaowarat road, Charoen Krung Road, Songwat Road, Songsawat Road, Mangkon Road, Chakkrawat Road, and Ratchawong Road, are also constructed. The central market of Yaowarat road is Sam Peng. It is the best location for businesses. There is a number of shops that sell gold, stationery, garments, electric good, antiques, computer parts and much more. The land prices on Yaowarat is too high that only rich Thai families own this land. In addition, the land area is limited, which make it more expensive. The history still lasts long till now as you can see many gold shops along the road at day time. At night, Chinatown become street food venue for local also tourists as famous place for Bangkok street food tour.

Important spots in Bangkok’s China town:

There are amazing things to do when you visit Bangkok’s China town so the guest never wants to miss those places.

Tomb and shrines:

Must go to tomb and shrines in China town especially The Guan Yin Shrine, which is the centre of attraction for tourists. You will find a nine hundred years old statue in the middle of shrine.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

Food:

If you are a foodie person, Bangkok street food tour is the must when you’re in Bangkok. You will be amazed to see the variety of food. One can eat prawns, crabs, birds nest soup and much more. The prices are very reasonable there. The food they served is always very fresh. The real fun is to visit the Yaowarat Street at night. You can take Bangkok street food tour because this time more food corners and shops are open. Busy road and lightning give a stunning view of the market. One can enjoy more restaurant at night.

📌 Tips

Most of food stalls are open Tuesday-Sunday from 7PM onwards. More information please see detail in Sawasdee Chinatown.

Shopping:

If you are planning to shop then go to Sampeng Lane in Chinatown, which is Narrow Street with a number of shops to entertain you. The things are sold on wholesale prices in this market. There you will find garments, different types of fabric, electronics, jewelry, bags, and other goods. Due to narrow streets of Chinatown, cars cannot pass through this so people walk by themselves to shop. In those narrow streets, tuktuk could be a good option to visit Chinatown markets.
Day or night, both time you will find the Yaowarat Street busy and crowded. Nevertheless, it is always colorful and inviting. One can roam around the whole day in the busy streets without getting bored. Moreover, if you are hell tired, massage outlets are there to give you a feeling of relaxation. It is better to visit China town in some festive time like on the New Year because at this time China town looks the best.

 

Bangkok Tuk Tuk Tour

Why use tuk-tuk’s for traveling:

There are various ways to travel around those amazing places but you will find Tuk Tuk the best. Sawasdee Chinatown is the most adventurous Bangkok street food tour and unique way to discover and roam in the city. This three-wheeler rickshaw is very affordable for the tourists. Travel using tuktuk will allow seeing the fascinating and charming view of the streets and city because of no windows. You can stop tuk-tuk at any place you want. It is smaller in size so it saves you from the traffic jam.